Pomazání nemocných

Pomazání nemocných udělujeme v naléhavých případech dle možnosti okamžitě - stačí zavolat (viz kontakt).
Jednou ročně udělujeme pomazání nemocných hromadně v kostele a domovech důchodců.
 
http://www.liturgie.cz/pomazani-nemocnych/
 
Kněz vezme posvěcený olej a maže nemocného na čele a na rukou. Říká přitom jednou:  
Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého. Odpověď: Amen.  
Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní. Odpověď: Amen.  
Pak se kněz modlí jednu z předepsaných modliteb podle situace nemocného.

Mazání požehnaným olejem doprovázené slovy "Skrze toto svaté pomazání..." představuje, vyjádřeno tradičními pojmy, materii a formu této svátosti. Pomázání olejem v Bibli a v liturgii vždy naznačuje působení Ducha svatého, a to také podtrhují pronášená slova.

Když kněz nemocného maže a říká slova svátostné formule, jsou to viditelné prvky. V té chvíli se ovšem děje také něco, co smyslům přístupné není - sám Duch svatý sestupuje na nemocného, aby ho posílil, připodobnil trpícímu Kristu a jako celého člověka - tj. na duši i na těle - zachránil.

Svátostné mazání je zakončeno modlitbou, kterou kněz vybere podle situace nemocného.

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá Ostravice 36
739 14
Číslo účtu: 1683571359/0800
731 625 828 farnostostravice@gmail.com; rkf.ostravice@doo.cz