Zvěstování Páně 25.3.

 
https://www.google.com/search?q=ikona+zv%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD&rlz=1C1CHBF_csCZ806CZ806&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=m4kb5oWeGwIf8M%253A%252CXl2319Efg7K6JM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQUskS8Gu0dVC4F_q2SsXgIym_ItQ&sa=X&ved=2ahUKEwiOxIKU3vngAhVEPVAKHdIsCDkQ9QEwAnoECAUQCA#imgrc=m4kb5oWeGwIf8M:&vet=1
 

Pasáž: Lukaš 1,26-38

 • 26Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,
 • 27k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.
 • 28Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“
 • 29Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.
 • 30Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.
 • 31Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
 • 32Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.
 • 33Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“
 • 34Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“
 • 35Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.
 • 36Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.
 • 37Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“
 • 38Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.
 
 
 

Kontakt

Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá Ostravice 36
739 14
Číslo účtu: 1683571359/0800
731 625 828 farnostostravice@gmail.com; rkf.ostravice@doo.cz