Bohoslužby  19.1.2020-9.2.2020

19.1.2020 NEDĚLE 2. neděle v mezidobí

OSTRAVICE 8.00 Za +Jiřího a Josefa Hovjackého, za zemřelé z rodu, za duše v očistci a Boží ochranu pro rodinu
BÍLÁ 10.30 Za farníky
 

23.1.2020 ČTVRTEK 

OSTRAVICE 10.00 Medela
 

24.1.2020 PÁTEK Sv. František Saleský

OSTRAVICE 16.00 Na jistý úmysl dárce
 
25.1.2020 SOBOTA  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
OSTRAVICE 8.00 Za + Janu a Rudolfa Sevečkovy a za zemřelou i živou rodinu 
 
26.1.2020 NEDĚLE 3. neděle v mezidobí
OSTRAVICE 8.00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80 let života s prosbou o Boží požehnání a zdraví pro živou rodinu
BÍLÁ 10.30 Za Editu Juranekovou, za zdraví a Boží požehnání
 

31.1.2020 PÁTEK Sv. Jan Bosco

OSTRAVICE 16.00 Za +Janu Kulovou, s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
 
1.2.2020 SOBOTA
OSTRAVICE 8.00 Na jistý úmysl dárce
 
2.2.2020 NEDĚLESvátek Uvedení Páně do chrámu
OSTRAVICE 8.00 Na poděkování za 53 let manželství
BÍLÁ 10.30 Za farníky
 

6.2.2020 ČTVRTEK 

OSTRAVICE 10.00 Medela
 

7.2.2020 PÁTEK 

OSTRAVICE 16.00 Za +Ladislava Rodného, 2 bratry, rodiče a duše v očistci
 
8.2.2020 SOBOTA  
OSTRAVICE 8.00 Ke cti Panny Marie Růže tajemné  za kněze, řeholníky a řeholnice
 
9.2.2020 NEDĚLE 5. neděle v mezidobí
OSTRAVICE 8.00 Za +Marii Chovanečkovou, manžela na živou rodinu
BÍLÁ 10.30 Za farníky
 

 

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá Ostravice 36
739 14
Číslo účtu: 1683571359/0800
731 625 828 farnostostravice@gmail.com; rkf.ostravice@doo.cz