Seslání Ducha svatého

Bohoslužby:

 

 

23.9.2020 STŘEDA sv. Pio z Pietrelciny

 

OSTRAVICE 17.00 Na jistý úmysl dárce

 

25.9.2020 PÁTEK

 

OSTRAVICE 17.00 Za +Ludmilu a Františka Lhoťanovy a za živou rodinu

 

26.9.2020 SOBOTA

 

OSTRAVICE 8.00 Za + Marii Staníkovou a zetě Václava Štefka

 

27.9.2020 NEDĚLE, 26. neděle v mezidobí

 

OSTRAVICE 8.00 Za + Anežku a Emila Němcovy s prosbou o dar zdraví a Boží 

ochranu pro živou rodinu

 

BÍLÁ 10.30 Za farníky

 

STARÉ HAMRY 11.30 Za +Karla a Miroslava Pavlovy, živou a zemřelou rodinu

 

28.9.2020 PONDĚLÍ, Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa

 

OSTRAVICE 8.00 Na jistý úmysl dárce

 

 

29.9.2020 ÚTERÝ, Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 

OSTRAVICE 17.00 Na jistý úmysl dárce

 

2.10.2020 PÁTEK, první pátek, Sv. andělé strážní

 

OSTRAVICE 17.00 Za +Jiřinku Labuzíkovou a duše v očistci

 

3.10.2020 SOBOTA, první sobota v měsíci

 

OSTRAVICE 8.00 Na jistý úmysl dárce

 

4.10.2020 NEDĚLE, 27. neděle v mezidobí

 

OSTRAVICE 8.00 Za + Vítězslava Veličku, za živou a zemřelou rodinu Veličkovou a Kubálovou

 

BÍLÁ 10.30 Za +Milana Pavelu a duše v očistci

 

STARÉ HAMRY 11.30 Za Annu, Marii a Petra Milatovy, za živou a zemřelou rodinu

 

 

 

 

 

Bohoslužby září, neděle a svátky:

  27. 9. 2020, 26. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30  

28.9.2020 Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa: Ostravice 8.00

29.9. 2020 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů: Ostravice 17.00

 

Bohoslužby říjen, neděle a svátky:

 
4.10.2020 27. neděle v mezidobí Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
7.10.2020 Panna Maria Růžencová Ostravice 17.00
 
11.10.2020  28. neděle v mezidobí Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
Ostravice, Staré Hamry žehnání úrody
 
16.10.2020 Slavnost sv. Hedviky  Ostravice 17.00
 
17.10.2020 Hubertská mše svatá Bílá 14.00
 
  18.10.2020  29. neděle v mezidobí Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30  
 
  25.10.2020  30. neděle v mezidobí Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá Ostravice 36
739 14
Číslo účtu: 1683571359/0800
731 625 828 farnostostravice@gmail.com; rkf.ostravice@doo.cz