Bohoslužby 29.9.2019-24.11.2019

29.9.2019 26. neděle v mezidobí

OSTRAVICE 8.00 Za +Anežku a Emila Němcovy s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

BÍLÁ 10.30 Za + Karla Vrabla, za živou a zemřelou rodinu

STARÉ HAMRY 11.30 Za +Karlu Paulovou, manžela, za živou a +rodinu

 

3.10.2019 ČTVRTEK 

OSTRAVICE 17.00 Na jistý úmysl dárce

 

4.10.2019 první PÁTEK 

OSTRAVICE 16.30 Eucharistická adorace

17.00  Za +Zdeňka Dobrozemského a živou rodinu

 

6.10.2019 27. neděle v mezidobí

OSTRAVICE 8.00 Za +Jaroslava Němce a Boží ochranu pro rodinu

BÍLÁ 10.30 Za +Františka Lukeše s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

STARÉ HAMRY 11.30 Za +Věru Martykánovou, + Karla a Annu Martykánovy a duše v očistci

 

10.10.2019 ČTVRTEK 

OSTRAVICE 10.00 Medela

 

11.10.2019 PÁTEK 

OSTRAVICE 17.00 Ke cti Panny Marie Růže tajemné za kněze, řeholníky a řeholnice

 

12.10.2019 SOBOTA

OSTRAVICE 8.00 Na jistý úmysl dárce

 

13.10.2019 28. neděle v mezidobí

OSTRAVICE 8.00 Za +Antonína Hrstku, za +rodinu Hrstkovou, Peškovou a Plandorovou

BÍLÁ 10.30 Za +Milana Pavelu a duše v očistci

STARÉ HAMRY 11.30 Za +Miroslava Paula, manželku, za živou a zemřelou rodinu

 

17.10.2019 ČTVRTEK 

OSTRAVICE 17.00 Na jistý úmysl dárce

 

18.10.2019 PÁTEK, svátek sv. Lukáše

OSTRAVICE 17.00 

 

19.10.2019 SOBOTA

OSTRAVICE 8.00 Na jistý úmysl dárce

BÍLÁ 14.00 Hubertská mše svatá

 

20.10.2019 29. neděle v mezidobí

OSTRAVICE 8.00 Za +Karlu Holubovou v 2. výročí smrti, manžela, rodiče a Boží ochranu pro rodinu

BÍLÁ 10.30 Za +Anežku Kamenovskou, manžela Jana, rodiče a sourozence z obou stran

STARÉ HAMRY 11.30 Za +Marii Materovou, manžela, syna a živou rodinu

 

24.10.2019 ČTVRTEK 

OSTRAVICE 10.00 Medela

 

25.10.2019 PÁTEK

OSTRAVICE 17.00 

 

26.10.2019 SOBOTA

OSTRAVICE 8.00 Na jistý úmysl dárce

 

27.10.2019 30. neděle v mezidobí

OSTRAVICE 8.00 Za +Marii Staníkovou a zetě Václava Štefka

BÍLÁ 10.30 Za farníky

STARÉ HAMRY 11.30 Za +Libyši Šimečkovou, za +Jaroslavu Vlachovovou a živou rodinu

 

1.11.2019 PÁTEK, Slavnost Všech svatých

OSTRAVICE 17.00 

 

26.10.2019 SOBOTAVzpomínka na všechny věrné zemřelé

OSTRAVICE 8.00 

 

3.11.2019 31. neděle v mezidobí

OSTRAVICE 8.00 Za +rodiče Jurokovy, Němcovy, bratry a Boží požehnání pro rodinu

BÍLÁ 10.30 Za +Karla Měřičku, rodiče a sourozence

STARÉ HAMRY 11.30 Za +Jiřího Kozla, rodiče, duše v očistci a živou rodinu

 

7.11.2019 ČTVRTEK 

OSTRAVICE 10.00 Medela

 

8.11.2019 PÁTEK

OSTRAVICE 17.00 Na jistý úmysl dárce a Boží ochranu pro rodinu

 

9.11.2019 SOBOTA

OSTRAVICE 8.00 Ke cti Panny Marie Růže tajemné za kněze, řeholníky a řeholnice

 

10.11.2019 32. neděle v mezidobí

OSTRAVICE 8.00 Za +Jaroslava Janošce k 40. výročí úmrtí, za syny Josefa a Jarka, dceru Marušku, zetě Svatomíra s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

BÍLÁ 10.30 Za farníky

STARÉ HAMRY 11.30 Za +Jindřicha Husera, manželku, sourozence, rodiče

 

15.11.2019 PÁTEK

OSTRAVICE 17.00 Na jistý úmysl dárce s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro rodinu

 

16.11.2019 SOBOTA

OSTRAVICE 8.00 Na jistý úmysl dárce

 

17.11.2019 33. neděle v mezidobí

OSTRAVICE 8.00 Za +Antonínii Kocichovou, manžela, syna Miroslava a živou rodinu

BÍLÁ 10.30 Za farníky

STARÉ HAMRY 11.30 Za +Antonína Materu, rodiče a duše v očistci

 

21.11.2019 ČTVRTEK 

OSTRAVICE 10.00 Medela

 

22.11.2019 PÁTEK

OSTRAVICE 17.00 Za +Bohumíra Mohylu v 10. výročí smrti, za rodsiče a duše v očistci

 

23.11.2019 SOBOTA

OSTRAVICE 8.00 Na jistý úmysl dárce

 

24.11.2019 Slavnost Ježíše Krista Krále

OSTRAVICE 8.00 Za +rodinu Myslikovjakovou a Ryšánkovou a duše v očistci

BÍLÁ 10.30 Na jistý úmysl dárce

STARÉ HAMRY 11.30 Za farníky

 

 

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá Ostravice 36
739 14
Číslo účtu: 1683571359/0800
731 625 828 farnostostravice@gmail.com; rkf.ostravice@doo.cz